Felhívás Adóbefizetési Kötelezettségről 2017. Év

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

 

Tel.: 92/571-032, Fax: 92/571-033

Adócsoport: 30/329-5197; 30/773-5130

F E L H Í V Á S

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2017. évben is évente csak
egyszer – minden év elején – küldünk értesítést az aktuális évi adófizetési kötelezettségről, amelyhez mellékeljük a II. félévben / szeptember 15-ig /
esedékes csekkeket is.

Természetesen, aki teheti egy összegben is befizetheti az adók összegét.
Az esetlegesen elhibázott csekk esetén a portán, vagy az adócsoport 16. számú szobájában mindenkinek a rendelkezésére bocsátjuk a csekket, csekkeket.

Amennyiben az adóalany az I. félévi fizetési kötelezettségének
2017. március 16-ig, illetve II. félévi kötelezettségének szeptember 15-ig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élni kíván a törvényi lehetőségekkel. Ez alapján az adótartozás összegét az esedékességet követő
90. nap után helyben a szokásos módon közzéteszi, kezdeményezi a gépjárművek forgalomból való kivonását, illetve megindítja a végrehajtási eljárást.

 

 

Felhívjuk azon állampolgárok figyelmét, akiknek adóhátraléka van, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat a végrehajtási eljárás megindításának és a hátralék közzétételének elkerülése érdekében.

 

Zalalövő, 2017. február 3.

                                                                               Gáspárné Tóth Zsuzsanna

                                                                                               jegyző

Vissza