Hirdetmény: Légvezeték környezetében található növényzet eltávolítása

H I R D E T M É N Y

 

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy az ingatlanokon áthaladó elektromos légvezetékek környezetében található növényzet eltávolítását az alábbiak szerint végezzék el:

A VILLKASZ Kft felhívja a figyelmet arra, hogy a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10. §. (1) bek. f, g) pontja szerint erősáramú föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos:

f) olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja 4 métert,

g) olyan növényzet telepítése és tűrése, amely nyomvonal és oszlopok járművel történő megközelítését akadályozza.

A villamosmű biztonsági övezetének fenntartása mindannyiunk közös érdeke. A biztonsági övezeten belüli növényzet közvetlen baleset- és életveszélyt idézhet elő.

 

2015. évben a jó együttműködésnek köszönhetően az üzemzavarok, zavartatások száma nagymértékben csökkentek. Ezért kéri a VILLKASZ KFT a további együttműködést, hogy tovább tudják csökkenteni az üzemzavarok és zavartatások számát, a minél jobb villamos ellátásért. A vegetációs időt kihasználva kérjük biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosai (kezelői) rendszeresen távolítsák el, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.

 

Ha Ön, mint ingatlantulajdonos (bérlő, kezelő) a gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a VET 124. d) pontjában felhatalmazás alapján az elosztói engedélyes „a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja”.

A VILLKASZ Kft-nek az E-ON Zrt-vel kötött szerződése alapján az a feladata, hogy a jogszabály előírását sértő növényzet gallyazásával, szükség esetén eltávolításával megszüntesse a jogellenes állapotot, a kialakult baleset- és életveszélyt.

 

A 2016-2017 évi gallyazást, biztonsági karbantartást a VILLKASZ Kft már elkezdte és folyamatosan végzi. A levágott ágak, gallyak a terület tulajdonosát illetik meg, ezért azokat a VILLKASZ Kft összerakva hagyja az adott területen, kérjük az elszállításukról gondoskodjanak! Amennyiben a hálózatra veszélyes fák vannak a területükön és leszeretnék vágatni, valamint a levágott ágakat el szeretnék szállíttatni, a VILLKASZ Kft vállalja külön díj ellenében. 2016-2017. évi gallyazással kapcsolatban a VILLKASZ Kft külön szolgáltatás igénybe vétele esetén a gallyak, fákról lemondó nyilatkozatukat és a szolgáltatás megrendelését várja 2016. 12.10-ig.

 

Kérjük a lakosságot, hogy legyen a cég segítségére és a veszélyhelyzet megszüntetésében a munkaterület biztosításával működjön közre, amennyiben azt magatartásával megakadályozza, akkor ennek minden következménye az ingatlan tulajdonost terheli.

 

Szakember elérhetősége a VILLKASZ Kft-nél (Kovács Tamás 06-30/238-8055)

 

Zalalövő, 2016. november 14.

                                                                                                                 

                                                                                             Gáspárné Tóth Zsuzsanna     

                                                                                                             jegyző

Vissza