Hirdetmény!

Tisztelt Lakosság!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok (Zalalövő, Keménfa, Csöde) ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Zalalövő város, Keménfa és Csöde község területén 2020. november 11-től 2020. december 15-ig terjedő időszakban Zalalövő város, Keménfa és Csöde község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.

A hirdetményt és a formanyomtatványt az önkormányzat minden háztartásba eljuttatja 1-1 példányban az elkövetkezendő napokban folyamatosan - ezzel is csökkentve a személyes kontaktust - vagy letölthető a www.zalalovo.hu oldalról is.

Az adatszolgáltatás 2020. november 11-től 2020. december 15-ig az alábbi módon teljesíthető:

 • a kitöltött adatlapokat a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal részére (továbbiakban: Hivatal) – 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. címre – postai úton beküldve,
 • a kitöltött adatlapokat a Hivatal bejáratánál található postaládába elhelyezve,
 • a kitöltött adatlapot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre (szkennelve) beküldve.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás hivatali időben a +3630/330-5187 telefonszámon kérhető.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy:

 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A kötelezettség nem teljesítése esetén minimum 45.000, - Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
 • Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000, - Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
 • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2020. december 15.

Együttműködésüket köszönjük!

Zalalövő, 2020. november 3.

 

                                                         Tisztelettel:                                Kovács Ildikó

                                                                                                             jegyző

 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, tíz hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.

A hirdetmény IDE KATTINTVA érhető el!

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Tel.: 92/571-032; Fax: 92/571-033

Pénzügyi Osztály - Adó: 30/329-5197

 

F E L H Í V Á S

 

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy 2020. évben egy alkalommal küldünk értesítést az aktuális évi adófizetési kötelezettségről.

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról elektronikusan a hivatalos elérhetőségén értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Amennyiben az Adózó az I. félévi fizetési kötelezettségének 2020. március 16-ig,
illetve II. félévi kötelezettségének szeptember 15-ig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élni kíván a törvényi lehetőségekkel. Ez alapján az adótartozás összegét az esedékességet követő 90. nap után helyben a szokásos módon közzéteszi, kezdeményezi a gépjárművek forgalomból való kivonását, illetve megindítja a végrehajtási eljárást.

Felhívjuk azon Adózók figyelmét, akiknek adóhátraléka van, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat a végrehajtási eljárás megindításának és a hátralék közzétételének elkerülése érdekében.

Zalalövő, 2020. március 3.

Horváth Attila

mb. jegyző

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Tel: 92 571-032, Fax: 92 571-033

 

H I R D E T M ÉNY

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal értesíti Csöde község lakosságát, hogy a sárga színű zsákba gyűjtött szelektív hulladékok elszállítására 2020. évben péntekenként a következő időpontokban kerül sor:

január 17.                     július 17.

február 21.                   augusztus 21.

március 20.                   szeptember 18.

április 17.                     október 16.

május 15.                     november 20.

június 19.                     december 18.

A sárga színű zsákba a következő hulladékok kerülhetnek:

 • ásványvizes, üdítős (PET) kilapítva
 • műanyag, csomagoló fólia, nylon szatyor, tasakok
 • élelmiszer tárolására használt műanyag flakon, kanna kimosott állapotban
 • fémcsomagoló anyagok (üdítős, sörös, konzervdobozok)
 • újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek, összehajtva vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé.
 • papírtartalmú italos doboz.

Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva, míg a karton újságpapírokat pedig összehajtva rakják a gyűjtőzsákokba, vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé. Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 óráig kérjük, helyezzék el.

FONTOS! A gyűjtőzsákba egyéb akár műanyagból, akár fémből készült tárgyak (pl.: virágcserép, törött edények, játékok, írószerek, bútorok) ruhanemű, elektronikai tárgyak és háztartási szemét nem kerülhet.

Kérjük a szelektíven gyűjtött hulladékot kizárólag a megjelölt szállítási napon helyezzék ki.

A gyűjtőjáraton dolgozók minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi szelektív hulladékkal teli zsák kerül kihelyezésre. Ha ez nem elegendő, díjmentesen kérhető további szelektív zsák a gépjárművezetőtől, vagy az Önkormányzat portájánál.

Zalalövő, 2020. január 8.

 

                                                                            Horváth Attila

                                                                                aljegyző

                                                                                                                                                        

           

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Tel.: 92/571-032, Fax: 92/571-033

 

HIRDETMÉNY !

 

Felhívom a helyi civil szervezetek figyelmét, hogy idén második alkalommal meghirdetésre került a MOL Alapítvány „Helyi Érték Program”. Helyi Érték Program támogatására azok a civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a helyi közösségeket erősítik és egy településen vagy egy városrészben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik. Az elnyerhető támogatás maximális összege 500.000.- Ft/projekt lehet. A pályázatok meghosszabbított beadási határideje: 2020. január 5.!

További részleteket és a pályázati felhívást megtalálhatják a https://www.molalapitvany.hu/cikk/helyi-ertek-program weboldalon, illetve a zalalövői önkormányzat bejáratánál található hirdetőfalon.

 

Vigh-Tardi Valéria

jegyző

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Tel.: 92/571-032; Fax: 92/571-033

Pénzügyi Osztály - Adó: 30/329-5197

 

F E L H Í V Á S

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a 2019. II. félévi adófizetési kötelezettségről értesítést küldünk.

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet 22. § (2) bekezdése alapján az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve az adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

 

Amennyiben az Adózó a II. félévi fizetési kötelezettségének 2019. szeptember 16-ig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élni kíván a törvényi lehetőségekkel. Ez alapján az adótartozás összegét az esedékességet követő 90. nap után helyben a szokásos módon közzéteszi, kezdeményezi a gépjárművek forgalomból való kivonását, illetve megindítja a végrehajtási eljárást.

 

Felhívjuk azon Adózók figyelmét, akiknek adóhátraléka van, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat a végrehajtási eljárás megindításának és a hátralék közzétételének elkerülése érdekében.

 

Zalalövő, 2019. augusztus 1.

 

Vigh-Tardi Valéria

jegyző