Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Tel: 92 571-032, Fax: 92 571-033

 

H I R D E T M ÉNY

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal értesíti Csöde község lakosságát, hogy a sárga színű zsákba gyűjtött szelektív hulladékok elszállítására 2020. évben péntekenként a következő időpontokban kerül sor:

január 17.                     július 17.

február 21.                   augusztus 21.

március 20.                   szeptember 18.

április 17.                     október 16.

május 15.                     november 20.

június 19.                     december 18.

A sárga színű zsákba a következő hulladékok kerülhetnek:

 • ásványvizes, üdítős (PET) kilapítva
 • műanyag, csomagoló fólia, nylon szatyor, tasakok
 • élelmiszer tárolására használt műanyag flakon, kanna kimosott állapotban
 • fémcsomagoló anyagok (üdítős, sörös, konzervdobozok)
 • újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek, összehajtva vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé.
 • papírtartalmú italos doboz.

Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva, míg a karton újságpapírokat pedig összehajtva rakják a gyűjtőzsákokba, vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé. Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 óráig kérjük, helyezzék el.

FONTOS! A gyűjtőzsákba egyéb akár műanyagból, akár fémből készült tárgyak (pl.: virágcserép, törött edények, játékok, írószerek, bútorok) ruhanemű, elektronikai tárgyak és háztartási szemét nem kerülhet.

Kérjük a szelektíven gyűjtött hulladékot kizárólag a megjelölt szállítási napon helyezzék ki.

A gyűjtőjáraton dolgozók minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi szelektív hulladékkal teli zsák kerül kihelyezésre. Ha ez nem elegendő, díjmentesen kérhető további szelektív zsák a gépjárművezetőtől, vagy az Önkormányzat portájánál.

Zalalövő, 2020. január 8.

 

                                                                            Horváth Attila

                                                                                aljegyző

                                                                                                                                                        

           

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Tel.: 92/571-032, Fax: 92/571-033

 

HIRDETMÉNY !

 

Felhívom a helyi civil szervezetek figyelmét, hogy idén második alkalommal meghirdetésre került a MOL Alapítvány „Helyi Érték Program”. Helyi Érték Program támogatására azok a civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a helyi közösségeket erősítik és egy településen vagy egy városrészben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik. Az elnyerhető támogatás maximális összege 500.000.- Ft/projekt lehet. A pályázatok meghosszabbított beadási határideje: 2020. január 5.!

További részleteket és a pályázati felhívást megtalálhatják a https://www.molalapitvany.hu/cikk/helyi-ertek-program weboldalon, illetve a zalalövői önkormányzat bejáratánál található hirdetőfalon.

 

Vigh-Tardi Valéria

jegyző

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Tel.: 92/571-032; Fax: 92/571-033

Pénzügyi Osztály - Adó: 30/329-5197

 

F E L H Í V Á S

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a 2019. II. félévi adófizetési kötelezettségről értesítést küldünk.

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet 22. § (2) bekezdése alapján az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve az adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

 

Amennyiben az Adózó a II. félévi fizetési kötelezettségének 2019. szeptember 16-ig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élni kíván a törvényi lehetőségekkel. Ez alapján az adótartozás összegét az esedékességet követő 90. nap után helyben a szokásos módon közzéteszi, kezdeményezi a gépjárművek forgalomból való kivonását, illetve megindítja a végrehajtási eljárást.

 

Felhívjuk azon Adózók figyelmét, akiknek adóhátraléka van, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat a végrehajtási eljárás megindításának és a hátralék közzétételének elkerülése érdekében.

 

Zalalövő, 2019. augusztus 1.

 

Vigh-Tardi Valéria

jegyző

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Tel: 92 571-032, Fax: 92 571-033

 

H I R D E T M ÉNY

 

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője értesíti Csöde község lakosságát, hogy a sárga színű zsákba gyűjtött szelektív hulladékok elszállítása 2019. augusztus 1-től módosul minden hónap harmadik pénteki napjára és a szállításra a következő időpontokban kerül sor:

 

Augusztus 16.

Szeptember 20.

Október 18.

November 15.

December 20.

 

A sárga színű zsákba a következő hulladékok kerülhetnek:

 • ásványvizes, üdítős (PET) kilapítva
 • műanyag, csomagoló fólia, nylon szatyor, tasakok
 • élelmiszer tárolására használt műanyag flakon, kanna kimosott állapotban
 • fémcsomagoló anyagok (üdítős, sörös, konzervdobozok)
 • újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek, összehajtva vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé.
 • papírtartalmú italos doboz.

 

Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva, míg a karton újság papírokat pedig összehajtva rakják a gyűjtőzsákokba, vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé. Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 h-ig kérjük, helyezzék el.

 

FONTOS! A gyűjtőzsákba egyéb akár műanyagból, akár fémből készült tárgyak (pl: virágcserép, törött edények, játékok, írószerek, bútorok) ruhanemű, elektronikai tárgyak és háztartási szemét nem kerülhet.

 

Kérjük a szelektíven gyűjtött hulladékot kizárólag a megjelölt szállítási napon helyezzék ki.

 

A gyűjtőjáraton dolgozók minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi szelektív hulladékkal teli zsák kerül kihelyezésre. Ha ez nem elegendő, díjmentesen kérhető további szelektív zsák a gépjárművezetőtől, vagy az Önkormányzat portájánál.

 

 

 

Zalalövő, 2019. augusztus 1.

 

Vigh-Tardi Valéria

jegyző

                                                                                                                                                        

           

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Tel: 92 571-032, Fax: 92 571-033

 H I R D E T M ÉNY

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy Csöde település teljes területén, valamint a GABO Tr. állomás területén

 1. június 5-én 8.00 órától várhatóan 15.00 óráig áramszünet lesz.

 A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük a lakosság megértését!

 Zalalövő, 2018. május 30.